Sint Intocht Zaandam - Zaterdag 12 november 2016

Geschiedenis

 

Al vele jaren komt Sinterklaas naar

Zaandam. Uit de foto’s op deze pagina

blijkt dat er in de loop van de jaren veel is

veranderd. Echter het basisprincipe van de

Sinterklaas intocht is gelijk gebleven.

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten komen

met de stoomboot naar Zaandam, waar

vele kinderen aan de Prins Hendrikkade

staan te wachten.

 

Het Sint Intocht Comité Zaandam organiseert al vele jaren namens de Stichting Zaandamse Gemeenschap de Sinterklaas intocht in Zaandam. Het Comité kan dit niet zonder de hulp van vele vrijwilligers, bedrijven en instellingen. Langs deze weg willen wij dan ook al deze mensen bedanken voor hun inzet, die ook dit jaar weer zal resulteren in een groot feest voor alle Zaanse kinderen.

 

Eric Schaft

Voorzitter Sint Intocht Comité Zaandam