Sint Intocht Zaandam - Zaterdag 12 november 2016

Organisatie


Sint Intocht Comité


De organisatie ligt in handen van het Sint Intocht Comité Zaandam, onderdeel van de Stichting Zaandamse Gemeenschap. Het Intocht Comité bestaat geheel uit vrijwilligers. Op de dag zelf werken ongeveer 150 extra vrijwilligers, waaronder meer dan 100 Zwarte Pieten, samen om het feest mogelijk te maken.


Het Intocht Comité werkt eveneens nauw samen met een aantal belangrijke partners, waaronder de Gemeente Zaanstad en Regiopolitie en Brandweer Zaansteek-Waterland, Stichting Binnenstad Management Zaandam. Daarnaast wordt de intocht in financiële en materiële zin mogelijk gemaakt door hulp van Zaanse Bedrijven, instellingen en gemeente.


Beleid


Sinterklaas is een kinderfeest. Dit komt ook tot uitdrukking in de wijze van organiseren en in de maatregelen die de organisatie in overleg met de hulpdiensten neemt om alles in goede banen te leiden. Doel hierbij is:

  • een veilig en ordelijk verloop van de intocht;
  • een goede en veilige route met voldoende capaciteit en mogelijkheden voor het publiek om de Sint te zien;
  • een mooi plaatje en goede reclame voor Zaandam.

Vanaf de opbouw tot en met de afbouw is de Burcht/Prins Hendrikkade evenementengebied. Dat betekent dat zaken, die verband (kunnen) houden met de organisatie en/of het verloop van de intocht, alleen kunnen plaatsvinden met goedkeuring van het Intocht Comité. Hieronder vallen ook activiteiten als sampling, flyeren en standplaatsen. Het Intocht Comité voert hierbij een reclamevrij en niet-commercieel beleid.

Commissie

Pietencommissie

Pietenberichten